Nu är Rädda barnens projekt med Vänfamiljer i Knivsta – som startades 2015 – utvärderat. Tio av bonusfamiljerna, de ungdomar de stöttat och personal på pojkarnas HVB-hem har intervjuats av Uppsalaforskaren Magdalena Bjerneld som slår fast flera positiva effekter. Pojkarna bedöms ha fått ett bättre mående och en bättre integration i samhället med språkträning och fler svenskfödda vänner, samtidigt som både de och vänfamiljerna lärt sig mer om hur asylprocessen fungerar. I rapporten konstateras också att projektet varit positivt för jämställdheten, då föreställningar och hur kvinnor bör uppträda och bli bemötta har utmanats och diskuterats.

Många av familjerna uppger att de skulle göra samma åtagande igen, även om det uppstått frustrerande situationer bland annat i kontakt med asylsystemet.