Sedan flera personer sett vildsvin i industriområdet Ar och på båda sidor av Brunnbyvägen i Alsike har kommunjägare undersökt området. De hittade inga legor, så flocken verkar inte ha bosatt sig där. Troligen letade de bara efter mat och kan ha lockats av äpplen i trädgårdarna.

– Vi kommer att hålla fortsatt koll. Vi vill inte ha någon etablering i tätorten, dels på grund av trafikfaran, dels för att djuren kan förstöra i trädgårdar, säger parkingenjör Ann-Catrin Thor på kommunens hemsida.

Hon vill lugna oroliga Knivstabor – och varna.

– Vildsvinet är ett skyggt djur och undviker i de allra flesta fall kontakt med människor. Det farliga handlar främst om trafikolyckor med vildsvin och det vill jag fortsatt varna för.