I helgen samlas 350 deltagare från hela världen i Uppsala när kyrkornas globala biståndsallians ACT inleder sin generalkonferens. Ett 70-tal av delegaterna besökte under lördagen bland annat Alsike kloster, för att ta del av Mariadöttrarnas rikskända arbete med flyktingar, och Valsta församling i Märsta som driver språkkaféer och andra verksamheter för asylsökande och nyanlända.

– Det var mycket uppmuntrande och stärkande att ta del av kyrkans och systrarnas arbete. Slående var hur systrarna beskrev sina insatser inte som ett jobb utan som en kallelse och ett sätt att leva sin tro i handling, säger Minnie Anne Mata-Calub från kyrkornas nationella råd i Filippinerna.

– Det ger inspiration för mig att återvända hem och fortsätta arbetet med att öppna kyrkorna för människor i behov av vår hjälp. Erfarenheterna för flyktingar och migranter här i Sverige är inte annorlunda än för dem i Filippinerna, säger hon.

Artikelbild

| Minnie Anne Mata-Calub från Filippinerna deltog i lördagens rundresa till Märsta och Alsike.

Före studiebesöken fick deltagarna en introduktion om bland annat kyrkornas gemensamma arbete från 2015 när de stora flyktingströmmarna kom till landet. De fick även inblick i lokala församlingars praktiska insatser med samtalsstöd, hjälp att få tak över huvudet och kunskap om det svenska samhällssystemet.

På söndagen inleder kyrkornas globala biståndsallians sin tredje generalförsamling, som hålls på Uppsala konsert och kongress. Bland deltagarna finns FN:s vice generalsekreterare Amina Mohammed och Sidas generaldirektör Carin Jämtin. Värdar för mötet är Svenska kyrkan och biståndsorganet Diakonia.

– Generalförsamlingen blir ett viktigt tillfälle att utbyta tankar om hur vi tillsammans kan arbeta för att kvinnor och män, flickor och pojkar världen över ska få sina rättigheter tillgodosedda och förutsättningar för att leva värdiga liv, säger Diakonias generalsekreterare Georg Andrén i ett pressmeddelande.

På torsdag startar nästa kyrkliga världsmöte i Uppsala, när Kyrkornas världsråds styrelse samlas under en vecka. Världsrådet är samarbetsorgan för 350 kristna kyrkor och firar i år sitt 70-årsjubileum. Under allhelgonahelgen arrangerar Sveriges kristna råd en ekumenisk helg i Uppsala för att uppmärksamma 50-årsjubileet av Kyrkornas världsråds generalförsamling i Uppsala 1968. Mötet blev mycket uppmärksammat – och ibland omdiskuterat – bland annat för betoningen av kyrkornas internationella ansvar för rättvisefrågor.

Artikelbild

| ”Välkomstring” utanför Valsta kyrka, Märsta.

Ur mötet föddes också traditionen med ljusbärare i många svenska kyrkor. Dåvarande domkyrkokaplanen Martin Lönnebo – senare biskop i Linköping – tog initiativ till den ljusbärare som står i Uppsala domkyrkan skapad av Uppsalakonstnären Olof Hellström. Ljusbäraren invigdes vid världsmötets första gudstjänst som tv-sändes över stora delar av Europa.

Under mötesdagarna i Uppsala arrangeras dessutom seminarier, föreläsningar, temadagar och panelsamtal om kyrkornas internationella arbete. Söndagen 4 november hålls en ekumenisk högtidsgudstjänst i Uppsala domkyrka under ledning av ärkebiskop Antje Jackelén.