Anna Gulliksen håller till en trappa upp i den fina gamla Engelska villan på Trädgårdsgatan. Hennes rum är ljust med vackra trägolv och mot väggen står en stor tavla: ett fotografi av The Doors som väntar på att hängas upp. Man skulle kunna säga att Anna Gulliksen efter många år på storföretag i Stockholm äntligen har hittat rätt.

Och att hitta rätt är också det som Anna Gulliksen hjälper sina kunder med: rätt personal, rätt chefer och rätt stöttning för att kunna utveckla de anställda.

– Jag älskat att jobba med att få rätt person på rätt plats, och att göra det på ett bra och rättvist sätt med standardiserade metoder.

Artikelbild

Hon har bott i Uppsala ända sedan studenttiden, men har under största delen av sitt arbetsliv pendlat till Stockholm där hon varit konsult på ett större företag. Sedan tre år tillbaka arbetar hon nu med den egna firman Gulliksen Consulting i Uppsala.

– I Stockholm är företag så vana vid att köpa konsulttjänster. Där handlar det om: varför ska jag ta hjälp av just dig? I Uppsala är det mer: varför ska jag ta hjälp överhuvudtaget?

Hon tror att inställningen kommer dels av att Uppsala är en akademikerstad och präglad av ifrågasättande och kritiskt granskande, men också att Uppsala är mindre konkurrensutsatt. Men också här ökar företagens behov av rekryteringshjälp och hjälp med att få sin organisation att fungera bättre.

– Ofta kan det vara så att ett företag har gjort en rekrytering och så har det blivit fel. Då kan de förstå hur viktigt det är att ta hjälp. Det jag gör är att hjälpa mina kunder att förstå vad de är ute efter hos en person och sedan se vilket beteende som överensstämmer med de egenskaperna.

När det gäller ledarskap finns mängder av riktlinjer. Om det vittnar de många boktitlarna om chefs-och ledarskap i Anna Gulliksens bokhylla. Vad gäller det personliga ledarskapet är den grundläggande egenskapen enligt henne att ha självinsikt. Vet du att du är riskbenägen kanske du ska ha lite mer försiktiga personer runt dig. Om du är medveten att du är subjektiv kan du försöka jobba med objektiva metoder i ditt urval. . Det finns förstås några klassiska misstag som ofta görs i rekryteringen, exempelvis ”halo-effekten”.

– Säg att du och jag sitter och pratar och jag ska anställa dig. Vi får jättebra kontakt och jag tycker också att du verkar jättedriven och verkligen skulle kunna åstadkomma resultat. Det jag gör då är dels att sätta ord på det jag känt, dels att tillskriva dig egenskaper jag aldrig har stämt av. Vi har ju bara skapat en relation.

Anna Gulliksen jobbar allra helst med medelstora företag. Där får hon mest utlopp för sin kompetens och får arbeta både med urval vid rekrytering, utvärdering av chefer, att jobba med grupper och stärka deras samarbete. Efter tre år har hon också börjat arbeta sig in i Uppsalas företagsvärld.

– Branschen för organisations- och rekryteringskonsulter växer och det finns en anledning. Det är helt enkelt jäkligt svårt att rekrytera rätt och att få en organisation att fungera!