Japan Den japanska ekonomin krympte under första kvartalet för första gången på två år till följd av svag konsumtion, enligt officiell statistik.

Världens tredje största ekonomi sjönk med 0,2 procent under perioden januari–mars, jämfört med kvartalet före. Vid slutet av 2017 låg tillväxten på 0,1 procent. I årstakt sjönk tillväxten 0,6 procent, mer än vad analytiker hade räknat med.

Experter tror att dippen är tillfällig.