Diagnosen visade sig några dagar senare vara felaktig. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer att undersökningen vid besöket inte utförts på ett korrekt sätt. Enligt klagomålet ska läkaren inte ha lyssnat på patientens beskrivning kring hennes mående. När symptomen inte gått över fick patienten åter söka vård och lades in på neurologen för utredning och observation. Där fann man att kvinnan led av en kärlförändring som behövde behandlas med blodförtunnande läkemedel. Vårdgivaren uppger i beslutet att händelsen tagits upp med berörd personal eftersom dokumentationen var otydlig och diagnosen sattes utan en mer ingående undersökning.