En person som beviljats insats med en kontaktperson fick vänta i 17,5 månader innan insatsen påbörjades. Syftet med insatsen var att personen som sökte en kontaktperson skulle få möjlighet till social samvaro med andra och få möjlighet att utöva sina fritidsintressen.

Den långa väntetiden för att få en kontaktperson bedömer förvaltningsrätten som oskälig. Att det varit svårt för kommunen att få tag på en lämplig person för uppdraget anses inte som ett godtagbart skäl då kommunen har en skyldighet att i ett längre perspektiv planera för insatser som kan komma att uppstå.

Det är Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som yrkat på att kommunen ska betala en avgift för att den beviljade insatsen inte verkställts inom skälig tid.