– Det var på den platsen i Långalma som man ställde mjölkpallen när filmen Midvinterduell spelades in. Den mjölkpall vi placerar ut nu är exakt likadan som den som spelade en så framträdande roll i filmen och den ser ut som den gör i slutvinjetten. Vi har fått hjälp att skissa upp den och i framtiden kommer den att stå där som en turistattraktion. Många Långalmabor är mycket glada för det här, de har saknat mjölkpallen hela tiden, berättar ordföranden Iréne Holmgren,

Lars Molinsällskapet har fått EU-pengar för att märka ut olika Molinska inspelningsplatser och mjölkpallen är ett exempel.
– Totalt blir det 15 eller 16 platser i Östhammar, Harg och Öregrund. De är från inspelningarna av Badjävlar, Sommarmord och Midvinterduell. Lars Molin hade ju en bakgrund som vägmästare i Östhammars kommun innan han blev författare/regissör, säger Iréne Holmgren,

– Sedan kommer vi också att ta fram en broschyr på 16 sidor så att man kan resa runt till de olika platserna. I framtiden kommer det dessutom att ställas upp stolpar där man kan lyssna på historier via mobiltelefonen. Till våren räknar vi med att allt ska vara klart.

Vilka andra planer har ni i sällskapet?
– Vi håller på att ta fram ett häfte där vi har bett Lars Molins tidigare kolleger och vänner skriva lite, en minnesbok helt enkelt.