De flesta Hållnäsbor har hört löften om bredband till folket - hela folket - i många år. Löften om snabb utbyggnad har levererats i olika former. Informationsmöten, påhejat av kommunen, har anordnats i bygdegårdar och andra samlingslokaler. Senast den 9 oktober fick Hållnäsborna ånyo information från IP-Only som berättar om vad som är på gång. Så här lät det om digitalisering av Tierps kommun: 

 ”Inne i tätorten kommer vi under årsslutet samförlägga med en annan aktör och i ”Tierp Sund-Fagerviken” arbetar vi just nu med att få in alla nödvändiga tillstånd från berörda markägare och myndigheter”.

Med tätorten avser företaget Tierp och ”Tierp Sund-Fagerviken” är en speciell sträckning som är nödvändig att åtgärda för att även Hållnäs ska kunna få bredband. Vad säger då Tierps kommun? Dels förklarar man att det är dyrt och krångligt att bygga bredband på landsbygd. På kommunens sida ”Omstart för bredbandsutbyggnad” anges följande:

 ”Hittills har ungefär 100 miljoner kronor satsats på bredbandsutbyggnad i Tierp kommun. För att nå stabil bredbandstäckning till 95 procent skulle ytterligare ungefär 360 miljoner behövas. Genomsnittlig kostnad för att ge en kund i Tierps kommun bredband är beräknad till 55 000 kronor, räknat från stomnät fram till kund.” 

Även kommunen anser att 55 000 kronor är för dyrt för gemene man att betala för anslutning. Därför har kommunen även tittat på de alternativ som finns till nedgrävd kabel. 

”Teracom har nu inlett sitt arbete i Tierps kommun med luftburet bredband via sin tjänst kallad Air2Fibre. Lösningen är lämplig exempelvis i svårtillgängliga områden eller där det är glest mellan husen. Air2Fibre kombinerar markbunden fiber med radiolänk för att förmedla internet- och telefonitjänster och möjliggör bredbandsutbyggnad snabbare och till lägre kostnad än då omfattande grävarbete skulle krävas.”

Lokalt arbetar Hållnäs Sockenråd med sin Bredbandsgrupp för att få bredband till bygden. Så här inleder Bredbandsgruppen sin informationssida:

 ”Efter flera månaders intensivt arbete, ser nu Sockenrådets bredbandsgrupp mycket positivt på möjligheten att vi snart har framme en realistisk plan för hur alla fastigheter i Hållnäs ska kunna erbjudas en bredbandslösning.”

Onsdag 23 oktober klockan18–21 är det nytt informationsmöte om de senaste turerna i bredbandsfrågan på Berggården i Fagerviken. Bredbands- och IT-företaget Bluecom som använder bland annat tekniken Air2Fibre skriver på sin hemsida att de kommer bygga bredband till hushåll i Tierps kommun. Och tillägger: 

"I ett första skede erbjuds alla boende i Hållnäs denna möjlighet, men det finns ett stort intresse inte bara i Tierp utan runt om i hela Sverige.”

Så mycket återstår förmodligen tills alla har bredband i Hållnäs, men samtidigt verkar en hel del vara på gång.