23 affärsidéer – som enligt Uppsala innovation center (UIC) är både "nyskapande och internationellt skalbara" – har blivit antagna till höstens omgång av affärsutvecklingsprogrammen UIC Business Startup och UIC Business Build.

Målet är att under hösten utveckla affärsidéerna för att bygga konkurrenskraftiga företag. Bland idéerna finns bland annat en app som hjälper föräldrar med nyfödda barn med kolik, ny teknik för växtodling utan jord eller solljus, miljövänliga tallrikar av pressade löv och en smart drönare som bygger 3D-bilder av industriell skog.

Här är hela listan:

Artikelbild

| Deltagare i UIC Business Build, hösten 2018.

UIC BUSINESS STARTUP

1. Anders Lind Projekt: Personlig konst baserad på din egen DNA-profil.

2. Crybaby: En app som hjälper föräldrar med kolikbebisar samt stöttar primärvården/sjukvården så som BVC. Appen innehåller smarta funktioner så som kalender där mat, sömn och skrik loggas och samband räknas ut. Crybaby har även ambitionen att utbilda samt bidra till forskningen kring kolik.

3. Fermo Technologies: Dagens aktiva livsstil skapar ett behov för människor att förenkla vardagen. Genom att använda FERMO Food kan man beställa hemlagad mat av andra privatpersoner, rädda mat och plånbok eller få hemleverans från favoritrestaurangen.

4. Friska du: Har utvecklat en metodik för att undvika fallskador främst hos äldre personer.

5. GDPR-commander: Kvalitetssäkrar GDPR-arbete i organisationer genom gamification med hjälp av artificiell intelligens och en utförlig dokumentation. Det sker genom en frågeplattform med dynamiska följdfrågor, som skapar en kundspecifik lägesanalys och handlingsplan.

6. Gröna Grannar: Har utvecklat en delningsplattform för samhällsnyttjande av fastighetslokaler.

7. Hawkeye: I dagens utvecklingsklimat där snabbhet och resultat går före arbetares faktiska välmående vill Hawkeye ge utvecklare ett verktyg att hinna ikapp och inte bränna ut sig. Hawkeye ger möjlighet till snabbare och direkt sökning med väldigt bra överblick och integreras tillsammans med användarens favoritprogram.

8. Kindly: En digital tjänst som hjälper organisationer att nå ut till alla sina potentiella givare, och därmed få in mer pengar genom begagnathandel.

9. PercyRock: Använder sig av mikrovågsteknologier för krossning och sprängning av sten och malm vilket avsevärt kan effektivisera gruv- och mineralförädlingsindustrin. PercyRock kan skapa ett paradigmskifte för gruvindustrin för att förbättra effektiviteten av borrning, malmprovning och andra mineralförädlingsprocesser.

10. Martin Lima de Faria: Konstnärlig fysisk gestaltning av ett företags värdegrund och hållbarhetspolicy på ett inspirerande, estetiskt och interaktivt sätt.

11. WooLeads: Har utvecklat ett prospekteringsverktyg till webbyråer för nykundsbearbetning.

12. WOD System Sweden: WOD router har en inbyggd tidsbegränsnings-funktion som möjliggör restriktioner av datortiden för användaren.

13. Werme: Utvecklar ett verktyg som för bort vatten från arbetsområde i till exempel fjärrvärmerör, och på så sätt möjliggör svetsning.

UIC BUSINESS BUILD

14. Bitrootgör växthusodling mer effektivt. Idén bygger på att mäta och kontrollera odling på distans med hjälp av sensorer som placeras i både jord och luft. Sensorsystemet hjälper växthusodlaren att få mycket bättre koll på sina växter och minska risken för skördeförlust. Bitroot arbetar för att stödja självförsörjning och bekämpa den kommande matkrisen.

15. CarbonUAV har utvecklat en prototyp av en drönare (UAV) som på ett säkert sätt kan navigera mellan träd, under trädkronorna i en industriell skog. Prototypen har ett kraftfullt sensorsystem som kan bygga 3D modeller av hela skogsbestånd som sedan kan användas för att ge volymberäkningar och georeferenserade kartor med en väldigt hög noggrannhet.

16. Iconicallyär en online-plattform för rekrytering av modeller och andra aktörer inom mode- och reklambranschen.

17. Leafymade ersätter papperstallriken mot en miljövänlig, organisk variant gjord på löv. Läs mer här.

18. MaishaBitdesignar och utvecklar digitala hälsolösningar i nära samarbete med slutanvändare, det vill säga patienter och vårdpersonal. Målet är att göra vården effektivare.

19. Matomaticerbjuder matsvinnslösningar till storkök i kommuner och restauranger. Produkter inkluderar en våglösning med en surfplatta samt en hemsida för att rapportera och få återkoppling på matsvinnet.

20. Navimmune Bioscience har en mission att kombinera de senaste tekniska framstegen inom in-situ-analys till kit och tjänster så att forskare och läkare kan diagnostisera, välja behandlingsmetod och övervaka framsteg baserat på de tydligaste möjliga uppgifterna. Ju tydligare information, desto bättre blir patientens resultat.

21. Optima Planta Sweden: Automatiserad växtproduktion med tekniken aeroponik. Bolaget utvecklar en teknisk plattform för att odla växter utan jord, solljus eller bekämpningsmedel – vertikalt, lokalt och året runt oavsett väder eller årstid.

22. Peafowl Solar Power har utvecklat en ny typ av solceller som är högtransparenta, prisvärda, effektiva, stabila och uppfyller FN:s hållbarhetsmål, för framtida integration i byggnader eller annat material.

23. Sun Labs Nordic är specialiserat inom Artificiell Intelligens (AI), datavisualisering och dataloggning i realtid för solcellsanläggningar och andra förnybara energikällor.