Ett tungt 2017 slutade i förlust och Starbreeze hade gått back drygt 155 miljoner kronor. Men man höll sig ändå positiva. I den senaste kvartalsrapporten skrev dåvarande vd Bo Andersson Klint: "De kommande två åren kommer att bli intensiva med lanseringar av de

spel vi nu investerar i samt fortsatt utveckling av fler spel, på väg mot vårt mål att generera mer än två miljarder kronor i intäkter år 2020."

Måndagen den 3 december lämnade dock Starbreeze in en ansökan om rekonstruktion till Stockholms tingsrätt. Samtidigt meddelade branschsajten Breakit att Starbreeze hade skulder på 600 miljoner kronor till ett 40-tal namn.

Rekonstruktion är ett alternativ till konkurs. Det bygger på att de aktörer som Starbreeze är skyldiga pengar går med på att skriva ned skulderna för att rädda bolaget.

Till följd har bolagets aktie rasat och i skrivande stund ligger den på minus 68 procent idag. Och minus 91,70 procent under 2018.

Det meddelades även att vd Bo Andersson Klint avgår från sin tjänst. Han, tillsammans med ledamoten Kristofer Arwin avgår även från sina uppdrag i bolagets styrelse.

Styrelsen har utsett vice vd Mikael Nermark till ny vd.

Starbreeze grundades i Östhammar 1998 och hade sin bas i Uppsala fram till 2012 då man flyttade till Stockholm.

Under eftermiddagen den 3 december kom beskedet att Stockholms tingsrätt bifallit ansökningarna och utsett Lars Söderqvist från Advokatfirman WSA som rekonstruktör.