Konsumenttidningen Råd & Rön gör sedan många år en svart lista, där företag hamnar om de inte följer beslut i Allmänna reklamationsnämnden (ARN). I den nu aktuella versionen har 158 nya företag satts upp på varningslistan. I motsvarande uppdatering för ett år sedan tillkom "bara" 98 företag.

Flest nytillskott på listan, 44 företag, har motorbranschen. Många ärenden handlar om dolda fel vid köp av begagnade bilar. Det är bara några få fall som berör nybilsköp.

Branschföreningar

Det finns två branschorganisationer för bilverkstäder och begagnad bilhandel.

Det första man ska titta på som kund är om verkstaden är med i någon branschförening, säger Bo Ericsson, vd i Sveriges fordonsverkstäders förening (SFVF).

Man bör också hålla utkik efter märkningen "Godkänd bilverkstad", som görs i samarbete med Konsumentverket.

Om verkstad saknar allt detta, kan man vara vid den grå verksamhet som Tommy Letzén i MRF talar om.

"Bra konkurrens"

Han vill inte svara på om det är billigare att lämna sin bil till en verkstad som inte är godkänd eller organisationsansluten.

Jag vill påstå att vi har en bra konkurrens i Sverige. Man får välja en verkstad som man har förtroende för. En reparation kan idag kräva mycket av en tekniker, framhåller Tommy Letzén.

Båda branschorganisationerna kräver att medlemmarna ska följa beslut i ARN, som avgör tvister mellan konsumenter och företag.

Dålig kommunikation?

Ibland beror tvister på dålig kommunikation, eller bristande dokumentation.

Man kanske har pratat förbi varandra. Eller inte kan visa att det man påstår är sant, säger Bo Ericsson i SFVF.

Han tycker att en anmälan till ARN är bra för båda parter om kunden och företaget inte kommer överens.

Totalt finns nu cirka 450 företag på svarta listan. Omkring en tredjedel är i motorbranschen. Efter motsvarande uppdatering ifjol stod 317 företag på listan.