Ekonomi Den norska storbanken DNB och den Helsingforsbaserade konkurrenten Nordea har slutfört försäljningen av en 60-procentig andel i den baltiska banken Luminor till det amerikanska riskkapitalbolaget Blackstone, enligt ett pressmeddelande från Nordea.

"Som tidigare meddelats förutsatte försäljningen sedvanligt godkännande från berörda myndigheter. Dessa godkännanden har nu erhållits och affären har i dag slutförts", skriver Nordea.

Affären ger en positiv effekt på Nordeas kapitalbas.

Nordea har även tecknat ett avtal med Blackstone om en framtida försäljning av bankens återstående 20 procent av aktierna i Luminor.

Luminor bildades genom en sammanslagning av Nordeas och DNB:s verksamheter i Estland, Lettland och Litauen.