I början av september påbörjar svenska Northvolt bygget av sin jättebatterifabrik i Skellefteå och bolaget siktar på en helt integrerad process.

Vi bestämde oss tidigt att det här skulle vara en del av vår huvudstrategi, säger Emma Nehrenheim, miljö- och hållbarhetschef på Northvolt.
Att lägga fabriken i Skellefteå och göra allt med förnybar energi, men även skapa ett cirkulärt flöde av råmaterialen på den europeiska marknaden.

Direkt till gruvorna

Målet är så närproducerade metaller i så stor utsträckning som möjligt, men även om dessa finns i svensk berggrund handlar det om många år innan en gruva kan vara i bruk.

Till en början kommer man därför att vara tvungen att vända sig till den utländska gruvnäringen. Men medan många batteritillverkare köper redan upparbetade metaller från Asien kommer Northvolt vända sig direkt till gruvorna och göra stora delar av materialprepareringen på egen hand.

Parallellt satsar man också på en storskalig återvinning.

Det blir ett väldigt naturligt steg i att fortsätta den här integreringen. Metallerna kan ju lika gärna komma från batterier som de kan komma från gruvorna, fortsätter Nehrenheim.

Ny teknik

VI har jobbat med den här processen i ett par år nu, och vi har lagt väldigt mycket resurser på det. En del av tekniken är ny och framför allt har den behövt en del optimering för att bli kostnadseffektiv.

Batteritillverkningen planeras att dra i gång 2021, ett första skede på 16 gigawattimmar, motsvarande en produktion som räcker till 200 000–300 000 bilar.