Bayerägda Monsanto har åter dömts till skadestånd i USA. En jury i Kalifornien beordrar företaget att betala över 2 miljarder dollar till ett par som fått cancer efter att ha använt det glyfosathaltiga ogräsmedlet Roundup.

Målet är ett av över 10 000 liknande. Några har avgjorts – till Monsantos nackdel – vilket har satt bolaget under börspress.

Bayer hävdar att produkten är säker, men en WHO-enhet har klassat glyfosat som antagligen cancerogent.