För bara några år sedan var Stenhuset i Skokloster en livlös historisk relik i ett område i begynnande förfall. Numera är Stenhuset ett självklart nav i en miljö som bjuder på vacker natur, stor historia och spännande sevärdheter.

– Samarbetet mellan slottsområdets olika aktörer har verkligen etablerats. Vi har nära kontakt, regelbundna möten och vi kan snabbt samla oss., sa Jörgen Allstedt, projektledare för Stenhusets utveckling.

Utvecklingen av Stenhuset är ett Leaderprojekt som tagit ordentlig fart och pågår ungefär ett år till. Och det är Håbo kommuns ambition att driva Stenhuset vidare därefter. På ett höstmöte som nyligen arrangerades var det dags att sammanfatta dagsläget och utifrån det diskutera en fortsättning. 16 intresserade medverkade och bland dessa återfanns Jytte Rudiger, fritids- och kulturchef i Håbo kommun och projektledare Jörgen Allstedt. Jörgen öppnade mötet med att informera om bakgrunden till Stenhuset och samarbetet med värdshuset, macken, slottet, kyrkan och olika föreningar. Han berättade om regelbundna möten mellan de olika grupperna,  hemsidans nya kalenderfunktion och de olika arrangemang som genomförts sedan projektstarten.

Artikelbild

| Jörgen Allstedt är spindeln i nätet när det gäller utvecklingen av huset.

– Inte bara slottet utan också Stenhuset bjuder i år på julmarknad, passade Jörgen Ahlstedt på att säga.

– Vi kommer bland annat att ha historiska visningar, öppet café och tiotalet utställare.

Jytte Rudiger presenterade verksamheten inom Kultur och Fritid och betonade kommunens intresse att medverka redan från början i skapandet av event i Stenhuset. Sedan öppnade hon diskussionen genom att fråga deltagarna om deras idéer för att få ett levande Stenhus. Marknadsföring liksom samarrangemang var ett återkommande ämne. Såväl i egen regi som tillsammans med slottsområdets övriga aktörer, rederier,  utomstående intressenter, busscharterbolag, kommunen och så vidare. Förutom detta kunde flera av deltagarna  tänka sig event som hälsomässa, vårsalong, poesiafton, teater, historiska visningar med mera. Dessutom paketarrangemang med teman som jazz, blues, vin/ost-provning, maskeradbal, gästabud och litteraturfestival. Skolteater och skolbesök, konferenser förstås,  Och självklart poängterade man att alla aktörer måste vara väl förberedda såväl praktiskt som mentalt inför sommarturismen.

– Jag rekommenderar er att titta på  SVT:s programserie ”Allt för Sverige", betonade Jörgen.

Artikelbild

| Förutom att kulturhuset även är en konferensanläggning anordnas här snart en julmarknad.

– De förlade nämligen sin sista inspelningsdag här i Skokloster med inspelning bland annat i Stenhuset!