Svenska hjältar är namnet på ett pris som dessa två medieföretag instiftat för att hedra personer som i handling visat ovanligt civilkurage. Nyligen tilldelades denna utmärkelse tre nunnor i Alsike kloster. Det är ingen tvekan om att de tre också gjort viktiga insatser för att stödja människor på flykt.

Men ibland är också personer som gör berömvärda insatser mer komplicerade. En av de tre nunnorna, syster Marianne, chockade 1988 stora delar av Sverige genom en rad grova judefientliga uttalanden. Förintelsen trivialiserades, judarna beskylldes för att själva vara orsaken till nazisternas utrotningspolitik och hon beskrev det som fullt naturligt att tyskarna försökte bli av med dem eftersom de påstods ha orimliga maktpositioner och vara skickliga i affärer. Sällan har antisemitiska fördomar uttryckts så öppet av en känd person i Sverige.

Det var länge sedan, men uttalandena upprepades 1994 och ingenting har någonsin tagits tillbaka. Hon medverkade också i den nazistiska närradiostation som gick under det missvisande namnet Radio islam, vars ansvarige utgivare senare dömdes för hets mot folkgrupp.

Är man det minsta intresserad och oroad av hat mot judar eller andra grupper i Sverige så känner man till detta. Men när Aftonbladets ansvarige utgivare Jan Helin i veckan fick frågor från Willy Silberstein, ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism, visade han sig vara helt okunnig.

Okunnighet kan till en viss gräns ursäktas. Men Helin hävdar också att ”vår research” inte handlade om judehatet och att man därför missade alltsammans. Här är trovärdigheten noll. Det torde vara omöjligt att kontrollera någonting om syster Marianne utan att genast upptäcka dessa uttalanden.

Nu var det inte hon som tog emot priset och de andra systrarna har veterligen aldrig fällt antisemitiska uttalanden. Men Aftonbladet och TV4 har skämt ut sig i alla fall.