Under senare år har flera studier visat på hur äldre barn i skolåldern mår sämre psykiskt. Nu visar Folkhälsomyndighetens återkommande enkät bland 11-, 13- och 15-åringar att även de yngre barnen känner av ökad stress.

Det är oroväckande därför att vi vet att det finns ett samband med självrapporterade besvär och senare problem i vuxen ålder, säger Petra Löfstedt, utredare Folkhälsomyndigheten.

I enkäten får barnen själva skatta om de upplevt till exempel oro, nedstämdhet eller känt av ont i magen eller liknande tecken på stress och psykisk ohälsa. I årets enkät som nu publicerats svarar drygt 4 av 10 flickorna i 11-årsåldern att de känt av psykosomatiska besvär och knappt en av tre pojkar i samma ålder, vilket är en kraftig ökning jämfört med tidigare års enkäter.

Andelen 11-åringar som svarat att de har psykosomatiska besvär är nu den högsta sedan enkäten första gången genomfördes 1985/86.

Vi blev förvånade över resultatet bland 11-åringar. Bland dem har resultatet tidigare legat relativt stabilt. Nu ser vi en tydlig ökning. säger hon.

Men det för tidigt att säga om det är en bestående ökning.

Vad som ligger bakom 11-åringarnas ökade stress går inte att läsa av i enkäten men en tidigare fördjupande studie av försämringen av 13- och 15-åringars psykiska hälsa visade att brister i skolan var en starkt bidragande orsak.

Eftersom vi kunnat peka ut skolan som en bidragande orsak till att de äldre barnen mår sämre så finns förhoppningsvis något man kan göra åt det här. Men det är för tidigt att säga om det resultatet även gäller 11-åringarna, säger hon.