Hälsa Antalet svenskar som drabbas av stroke fortsätter att minska. Förra året insjuknade 25 800 personer i Sverige, vilket var ungefär 600 färre än året dessförinnan, visar statistik från Socialstyrelsen.

Även dödligheten i sjukdomen går ner. Mellan 2002 och 2017 minskade dödligheten per 100 000 invånare med ungefär 40 procent, för både kvinnor och män. Förra året dog ungefär 6 500 personer av stroke.

Men det finns regionala skillnader i andelen döda inom 28 dagar efter insjuknandet. Högst dödlighet förra året fanns i Kalmar med nästan 32 procent, följt av Dalarna och Örebro. Lägst var dödligheten i Stockholm, Västmanland och Jönköping. Där var andelen avlidna inom 28 dagar mindre än 25 procent.

Stroke är ett samlingsnamn för både hjärnblödning och hjärninfarkt. I båda fallen riskerar hjärnan att skadas allvarligt.