De påträffade resterna av fortifikationerna är ungefär 20 meter långa, daterade till 1693 och de påträffades under bygget av ett bostadsområde.

Vi hittade ett litet stycke trä drivet ner i mörk jord. Vi tog våra slevar och skrapade jorden mycket försiktigt och insåg att vi hittat en mycket viktig lämning, väldigt väl bevarad, säger Jean-Yves Pintal, som är arkeologernas chef.

Skyddsvallarna byggdes av omkring 500 soldater och stadsbor 1693–1694 under överinseende av befästningsingenjören Josué Dubois Berthelot de Beaucours som skydd mot möjlig brittisk artillerield.

Nu ska trästyckena tas upp ur jorden och torkas i en särskild process under två år. Därefter ska de ställas ut för allmänheten att beskåda.

Det är en stor upptäckt för staden Quebec men också för hela Quebec, säger François Legault, den fransktalande provinsens premiärminister.

Nathalie Roy, provinsens kulturminister, talar i sin tur om ett "ovärderligt" fynd.