Läkemedlet är ett enzym som hindrar antikroppar från att ha sin verkan. Det kommer ursprungligen från streptokockbakterier.

Ungefär var tredje patient som står i kö för en njur- hjärt-, bukspottkörtel eller lungtransplantation har antikroppar mot de allra flesta donatorers organ, och riskerar drabbas av en svår avstötningsreaktion. De får ofta stå i kö så länge att de hinner avlida, eller bli för sjuka för en transplantation.

När testpatienterna några timmar före operationen fick en infusion av enzymet mildrades eller uteblev avstötningsreaktionen. För vissa återkom antikropparna efter en tid – men utan att orsaka en svår avstötningsreaktion, visar svenska och amerikanska studier, skriver UNT.

Studierna publiceras i den ledande medicintidskriften New England Journal of Medicine. Patienter vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Karolinska universitetssjukhuset Huddinge har ingått i dem.