Visa mig din blodgrupp och jag ska säga dig vem du är.

Nja, kanske inte riktigt, men forskning visar att det finns en skillnad i risken att drabbas av hjärtinfarkt och stroke, beroende på vilken blodgrupp man har.

Forskningen, som nyligen presenterades vid en europeisk hjärtkongress, visar att personer som antingen har A, B eller AB som blodgrupp löper en något större risk än personer med blodgrupp 0 att drabbas. Riskökningen för den enskilda individen är liten, men på befolkningsnivå blir skillnaden större. Personer med blodgrupp AB löpte störst risk.

Vilken blodgrupp man tillhör bestäms av generna, det vill säga det biologiska arvet.

Forskarna, verksamma vid UMCG, det medicinska universitetet i Groningen, Nederländerna, tror att orsaken är att förekomsten av koagulerande protein i blodet är högre i blodgrupperna A, B och AB, jämfört med blodgrupp 0.

Forskarna är dock tydliga med att de främsta riskfaktorerna inte är ens blodgrupp, utan saker som övervikt, rökning, brist på motion samt ålder, vilket vi faktiskt kan göra något åt till skillnad från blodgruppen.

I den aktuella studien ingick uppgifter från 1,3 miljoner personer.