Magne Friberg, docent vid biologiska institutionen på Lunds universitet, har undersökt hur blommor ur stenbräckesläktet Lithophragma doftar på olika platser, närmare bestämt 94 olika dalgångar i västra USA, och hur småfjärilar ur släktet Greya använder doften för att hitta dem.

Slutsatsen är att blommorna kan dofta tallskog i en dal, tuggummi i en annan och klassisk parfym i en tredje, och att småfjärilarna inte känner igen blomdofter från andra platser än sin egen.

Fjärilarna lägger sina ägg i blommorna, som förlorar ett antal av sina frön men vinner en väldigt specifik och målsökande pollinerare som bara besöker andra växter av samma sort. Lithophragmasläktet växer i fantastiska dalgångar med mycket blommor som ser väldigt lika ut, men ändå ser man aldrig fjärilarna besöka någon annan blomma, säger Friberg, som lett studien.

Blommornas gener

Till en början trodde forskarna att skillnaden kunde bero på jordmånen, som jordens näringsinnehåll eller fuktighet. Men när han och kollegorna samlade in frön från olika blompopulationer och planterade dem i ett gemensamt växthus kom de fram till att dofterna är förutbestämda av blommornas gener.

Magne Friberg har inget svar på varför blommorna doftar olika, men säger att doften kan utvecklas olika beroende på vilka andra konkurrerande blomarter som finns på platsen, och vilka skadeinsekter som blommor försöker hålla borta.

Växter har det evolutionära problemet att de sitter fast, eftersom de behöver insekter för att para sig måste de signalera till dem, men varje signal kan också uppfattas av en fiende som vill käka upp dem, säger Friberg.

Olika tider på dygnet

Nästa steg i forskningen är att ta reda på vilka andra blommor som doftar olika på olika platser. Hittills pekar resultaten på att vissa arter doftar likadant var de än växer, samtidigt som andra arter har liknande variationer som inom Lithophragmasläktet. Friberg och forskare vid Uppsala universitet har även upptäckt att vissa arter, som orkidéarten brudsporre, släpper ut sina doftämnen vid olika tidpunkter beroende på om de växer på Öland eller i Trondheim i Norge.

Vi fokuserar väldigt mycket på att bevara arter, men jag tror att man måste tänka mycket mer på att bevara interaktionerna mellan arter, det är de som skapar ekosystemen, säger Friberg.