Danmark Danska politiker vill att fler studenter väljer något av lärosätena utanför de fyra största städerna Köpenhamn, Århus, Odense och Ålborg.

Trots politiska ambitioner antogs bara 19 procent av studenterna 2019 till lärosäten utanför de stora städerna, en minskning med en procentenhet jämfört med 2016.

Utbildningsminister Ane Halsboe-Jørgensen är förargad över utvecklingen, och konstaterar att lärosäten på mindre orter står med tomma platser

Därför krävs det ett stort politiskt fokus för att vända denna utveckling, annars sker centraliseringen av sig själv, säger hon.

Nu kommer man att fokusera på att se om nya platser inom yrkesutbildningar som sjuksköterskeprogrammet och lärarutbildningen kan placeras utanför storstäderna i samband med att nya utbildningsplatser tillförs.