Brasilien De dystra siffrorna efter det förödande dammraset vid en järnmalmsgruva i delstaten Minas Gerais i Brasilien har stigit till 125 döda och 182 saknade personer, enligt myndigheter.

De saknade befaras vara döda, men har inte kunnat hittas i den massiva gyttja som forsade ut när dammen brast den 25 januari. Räddningsarbetet har försvårats ytterligare de senaste dagarna av ihållande regnoväder.

I stort sett samtliga offer i olyckan arbetade i järnmalmsgruvan. De begravdes under strömmen av lera och slam som drog in över en av gruvans personalmatsalar när dammen brast.

Cirka 700 människor har också evakuerats från närområdet vid två andra dammar, som även dessa sköts helt eller delvis av bolaget Vale. Detta sedan dammarna visat tecken på instabilitet. Det är oklart när de evakuerade kan återvända.