Spanien Konflikten fördjupas mellan Spaniens regering och de efterlevande till diktatorn Francisco Franco – vars kvarlevor ska grävas upp från det omstridda momentet i De stupades dal (Valle de los Caídos).

Socialistregeringen planerar en ny lagändring för att förhindra att kvarlevorna flyttas till en ny offentlig plats, rapporterar El País. Detta sedan de anhöriga meddelat att de vill begrava honom vid katedralen La Almudena i Madrid. Francos dotter ligger redan begravd i katedralens krypta där familjen har ytterligare utrymme att använda.

Kryptan är dock öppen för allmänheten och är ett välbesökt turistmål. Därmed riskerar den att bli en ny plats för hyllningar av fascistledaren, anser regeringen, vilket skulle strida mot andan i en tidigare lag som bland annat slår fast vissa rättigheter för offren för det spanska inbördeskriget och den efterföljande Francodiktaturen.

Artikelbild

| Monumentet vid De stupades dal där Spaniens forne diktator Francisco Franco ligger begravd. Arkivbild.

Spaniens parlament godkände i september regeringens dekret om att flytta Francos kvarlevor. Planerna att de ska grävas upp innan årsskiftet ser ut att försenas, skriver El País.