Nederländerna I över tre månader har en kyrka i Nederländerna hållit gudstjänst för att på så vis hindra att en armenisk familj utvisas. Nu har parlamentet beslutat att se över reglerna vilket öppnar för att fler får stanna i landet.

Familjen Tamrazyan med tre barn flydde från Armenien efter att pappan hotats till livet och har bott i Nederländerna i nio år.

Efter att ha fått avslag på sin asylansökan tog familjen skydd i kyrkan. Enligt nederländsk lag får myndigheter inte gå in i kyrkor under en gudstjänst.

Parlamentet har beslutat att se över unga asylsökande och deras familjers ansökningar enligt den nya överenskommelsen. Detta påverkar till exempel 700 barn som fötts i landet under familjens asylprocess, något som blivit en het politisk fråga. Dessutom ska en bred översyn ske för föräldrar och barn som rotat sig i landet men som hittills inte fått tillåtelse att stanna.

Överenskommelsen ger familjen Tamrazyan möjlighet till en trygg framtid i Nederländerna, säger Theo Hettema som är verksam i kyrkan, som nu avslutar maraton-gudstjänsten.