Australien Elva barn har evakuerats från ett australiskt flyktingläger på Stilla havsön Nauru, rapporterar ABC News. Barnen har förts till Australien för att få läkarvård.

Kvar i det kritiserade flyktinglägret finns cirka 650 personer, varav 52 är minderåriga.

Kerryn Phelps, oberoende kandidat som efter helgens fyllnadsval till parlamentet utropades som segrare i Sydney-distriktet, uppmanar regeringen att evakuera samtliga barn från flyktinglägren i Stilla havet.

Vi behöver hämta alla barn och deras familjer, inte bara de mycket sjuka barnen, utan alla barn och deras familjer till Australien för akut medicinsk, psykologisk och gruppbehandling.