"Artikel 50 tillåter ett ensidigt återkallande av ett meddelande om att lämna EU, så länge som utträdelseavtalet inte formellt godkänts. Återkallandet görs i enlighet med landets konstitution och meddelas formellt till EU", heter det i tisdagens utlåtande från generaladvokaten Manuel Campos Sánchez-Bordona.

Det är visserligen inte givet att domarna i EU-domstolen senare kommer att tycka likadant när själva utslaget kommer. Generaladvokatens ord är ändå oftast en tydlig fingervisning och välkomnas av de skotska politiker som väckt frågan.

"Det här är en stor vinst för oss. Vi har nu en väg ut ur brexitröran. Det finns andra alternativ och vi kan stoppa klockan", säger EU-parlamentsledamoten Alyn Smith från Skotska nationalistpartiet (SNP) i ett pressmeddelande.

Den brittiska regeringen har dock avfärdat hela målet, med hänvisning till att man i vilket fall som helst inte tänker ångra sig om utträdet. Från EU-kommissionen har samtidigt hävdats att ett tillbakadragande av en utträdesanmälan endast kan godkännas om även resten av EU-länderna accepterar det.

När domstolens utslag kommer är ännu inte klart.