I slutsatserna från årets sista toppmöte heter det att EU:s stats- och regeringschefer vill "slutföra förhandlingarna om återvändandedirektivet, om asylbyrån och om samtliga delar av det gemensamma europeiska sylsystemet".

I klartext: vi vill fortsättningsvis anta alla de sju förslagen samtidigt.

Tyvärr, tycker EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker som velat se en uppdelning för att komma runt den oenighet som blockerat frågan ända sedan sommaren 2016.

I fem av dem är vi nära en överenskommelse, men det gick inte att övertyga kollegorna om att anta de här, eftersom två bitar saknas. Vi kommer att få fortsätta vårt arbete, säger Juncker på presskonferensen efter mötet.

Kan delas upp?

Statsminister Stefan Löfven (S) konstaterar ändå att det finns öppning för en förändring.

Hittills är positionen att det är ett paket. Men det kan komma att förändras. Skulle det visa sig i ett senare skede att det kanske är bättre att dela upp det så är vi beredda att överväga det. Men nu gäller för alla att det är sju (lagförslag) i ett paket, säger Löfven.

Låsningen är fortsatt rejäl i den tyngsta delen – om nya regler för att fördela asylsökande mellan medlemsländerna vid en ny krissituation.

Vi är fortsatt oense om frågan om en mer rättvis fördelning av asylsökande, konstaterar Löfven efter fredagens toppmöte.

Pengar och hat

Medan det mesta av tiden i torsdags ägnades åt brexitläget innehöll fredagsagendan allt från kampen mot desinformation och främlingsfientlighet till reformer inom euroområdet.

Permanente rådsordföranden Donald Tusk är nöjd med de bitar som euroländernas finansministrar förhandlade fram efter 19 timmars sammanträde häromveckan, bland annat om ökade befogenheter för räddningsfonden ESM.

Det här stärker den monetära unionen avsevärt, anser Tusk.

Läget när det gäller desinformation och fejkade nyheter är han mindre glad över.

Hotet mot våra demokratier är avsiktligt och storskaligt. Det är inte på väg bort utan håller snarare på att växa, säger Tusk i Bryssel.