Den dominerande operatören SJ utökar trafiken på flera sträckor från och med den 9 december, bland annat med fler avgångar Uppsala–Stockholm och Stockholm–Köpenhamn. Även flera sträckor i eller till och från Norrland får utökade turer.

Också andra tågoperatörer presenterar nyheter i sitt utbud. MTR Express kortar till exempel restiderna mellan Stockholm och Göteborg och inför fler stopp i Alingsås och Skövde.

Varje år lägger Trafikverket en ny trafikplan för järnvägarna och den berör ett 50-tal tågoperatörer. För några blir det stora förändringar, för andra mindre.

Artikelbild

| MTR|Express kortar restiderna mellan Stockholm och Göteborg inför fler stopp i Alingsås och Skövde. Arkivbild.

Planeringen för nya tidtabellen har pågått hela året. Vi får in önskemål från operatörerna och försöker sedan hitta den optimala planen, säger Bengt Olsson presschef på Trafikverket.

Måste jämka

I diskussioner och förhandlingar ska de olika tågbolagens önskningar jämkas samman.

De senaste åren har det varit en tuff situation där vi menar att vi inte fått chansen att konkurrera på samma villkor. Men i år har det gjorts på ett annat sätt där man varit mer öppen att hitta kloka lösningar, säger Mats Johannesson VD för MTR Express.
Artikelbild

| Pendlarna till och från Uppsala har haft ett bevärligt år. Nu sätter vi in ytterligare avgångar och fler platser på de avgångar vi redan har, säger Tobbe Lundell, presschef på SJ. Arkivbild.

En av orsakerna till operatörernas önskemål om fler turer är annars det ökade trycket på järnvägen när flyget kritiseras för sin miljöbelastning.

Fler vill resa klimatsmart. Det har varit en ökning över tid, men nu ökar det snabbare än det gjort tidigare. Vi har ett oerhört hårt tryck till jul. Det är betydligt högre än det varit tidigare år, säger Tobbe Lundell.

"Känns bittert"

Alla är inte vinnare i Trafikverkets nya plan. En av de stora förlorarna är Östgötatrafiken, anser Mattias Näsström, trafikoperativ chef.

Trafikverket dumpar sina problem i Östergötland, suckar han.

Han förklarar att problemen med Södra stambanans punktlighet främst finns i Stockholm och i Skåne. För att åtgärda det skapar Trafikverket tidsutrymmen framför och bakom snabbtågen så att de ändå ska kunna komma i tid. Men det slår sönder Östgötatrafikens tidtabeller för pendeltågen, enligt Näsström:

Det känns bittert och vi är oroliga. Östgötapendeln är ryggraden i vårt system och risken blir att en del våra kunder nu väljer bort oss och åker bil i stället.

Trafikverket å sin sida hävdar att systemet med större tidsutrymmen framför och bakom snabbtågen ska minska förseningarna och det ska ge nöjdare kunder.

Rättelse: I en tidigare version av texten uppgavs fel källa till ett citat om flygets miljöbelastning.