Sedan bönelokalen stängdes i mars håller muslimer i Parisförorten Clichy sin fredagsbön på gatan. Olämpligt, anser lokala politiker från Parisområdet, som vill förbjuda bön på offentlig plats.

Ett hundratal politiker, iförda band i trikolorens färger och sjungande den franska nationalhymnen Marseljäsen, demonstrerade under fredagen på gatan mitt under pågående bön, rapporterar BBC.

Allmän plats får inte tas över på det här sättet, sade Valérie Pécresse, ordförande för regionstyrelsen i Ile-de-France, som ledde protesten, i vilken mestadels högerpolitiker deltog.

Enligt en av deltagarna i fredagsbönen, Abdelakar, vill man ha en värdig plats att hålla fredagsbönen på i stället för att hålla till på gatan.

De sjöng Marseljäsen rätt upp i våra ansikten, trots att vi som är här är fransmän, sade han till AFP.