Redan nu är det många på länets akutmottagningar som tejpar över sitt efternamn och nu prövar landstinget med att på prov införa anonyma namnskyltar på Danderyds sjukhus.

Vi snabbutreder frågan och inför det på prov här under våren. Förnamn och titel ska vara kvar på namnbrickan, men sedan kan man ha ett identifieringsnummer, som polisen har, säger personallandstingsrådet Peter Carpelan till Mitt i.

Enligt landstingets medarbetarundersökning är det 3 000 anställda som har blivit utsatta för våld eller hot – en ökning jämfört med tidigare undersökningar, enligt landstinget. Merparten av hoten och våldsattackerna kommer från patienter, från anhöriga eller sällskap till patienter som är missnöjda.

Förutom anonyma namnbrickor finns också andra förslag, som att vakterna ska bära kroppskameror och att akutsjukhusen utrustas med larmbågar, något som dock kräver förändringar i lagstiftningen. Redan nu eskorteras personal som jobbar kväll till personalparkeringen av sjukhusets vakter.