Danmark Sedan Danmark införde gränskontroller 2015 har 342 personer dömts för människosmuggling i landet, enligt justitieminister Søren Pape Poulsen (Konservative). För mer än tre fjärdedelar av dem blev straffet fängelse.

Under perioden har 398 personer också utretts för människosmuggling.

Den danska utlänningslagen förbjuder att man hjälper en person som olovligen uppehåller sig i landet med såväl inresa som genomresa. Påföljderna sträcker sig från böter till fängelse i upp till två år, men under särskilda omständigheter kan straffet bli ännu hårdare.

Danmark införde gränskontroller som en följd av flyktingkrisen från 2015 och framåt. I höstas meddelade regeringen att kontrollerna förlängs med ytterligare sex månader, återigen med hänvisning till risk för terrorism.