Kanadas transportminister Marc Garneau säger att minst tre av valarna troligen blev påkörda av fartyg.

Nu sänks den tillåtna hastigheten kring ön Anticosti till tio knop. Dessförinnan hade fartbegränsningar införts för alla fartyg över 20 meter i stora delar av St Lawrencebukten.

Dessutom ökas flygövervakningen och vissa anslag till skydd för havsdäggdjur.

Kanada hade redan tidigare förbjudit yrkesfiske i ett område på 16 000 kvadratkilometer för valarnas skull.

Regeringsflyg spanar efter tre nordkapare som siktats intrasslade i fiskeredskap. Men det är riskabelt och mycket svårt att befria en intrasslad nordkapare eftersom den är så stor och stark, konstaterar havs- och fiskerimyndigheten.

De senaste dödsfallen och sju nya födslar gör att den totala populationen nu beräknas vara 412 nordkapare. En tredjedel av dem brukar komma till kanadensiska vatten varje sommar.

Nordkapare väger 20–50 ton och blir 13–15 meter. Den lever i kalla och tempererade hav och har blivit mycket sällsynt eftersom den jagats intensivt.