Ett skepp kommer lastat – med sopor. Fraktfartyget med 69 containrar till brädden fulla av skräp – matrester, blöjor, gamla tidningar, plastförpackningar och elektronik – har anlänt till Vancouvers hamn. Lasten ska föras till en sopanläggning, brännas upp och omvandlas till energi.

Därmed är en flerårig och eskalerande konflikt mellan Kanada och Filippinerna till ända. Sopdebaclet började 2013 och 2014 då ett kanadensiskt företag skeppade iväg containrar, felaktigt märkta som återvinningsbar plast. I själva verket innehöll frakten en blandning av alla tänkbara sorters sopor.

En liten del av skräpet togs om hand i Filippinerna men lejonparten blev kvar i containrarna i olika filippinska hamnar.

Artikelbild

| En malaysisk tjänsteman inspekterar en container full av plastavfall. Arkivbild.

Frågan om vems ansvar soporna var har förgiftat relationen mellan länderna i flera år. I april tog det hela en drastisk vändning då Duterte hotade att förklara krig mot Kanada.

Asiatiska länder har på senare år börjat vägra ta hand om västvärldens sopor. I fjol beslutade Kina att stoppa en mångårig import av plast tänkt för återvinning.