Vård Högspecialiserad vård ska ges på färre platser i Sverige. Riksdagen har på torsdagen godkänt att vårdsystemet ska organiseras på nationell nivå.

Det handlar om vård som i dag bedrivs på större länssjukhus och de sju universitetssjukhusen.

Riksdagen tycker att reformen är bra, men uttrycker samtidigt oro över vilka konsekvenser den får för akutsjukvården på mindre regionsjukhus. En myndighet bör därför få i uppdrag att säkerställa patientsäkerheten för akutsjukvård i alla regioner, uppmanar riksdagen i ett tillkännagivande till regeringen.

Bakgrunden är en utredning som lämnades till regeringen 2015 som slog fast att det varje år dör 500 patienter för att läkare och andra inom vården inte får tillräcklig träning.

En mycket liten del av vården är i dag centraliserad under den så kallade rikssjukvården. Det handlar bland annat om de som behandlas för svåra brännskador och eller får avancerade transplantationer.

Den nya lagen börjar gälla den 1 juli 2018.