De nya studierna, som publiceras i Science, bygger på jämförelser av arvsmassan, dna, från 714 bakteriestammar från hela världen, i första hand Asien, Afrika och Mellan- och Sydamerika där merparten av kolerautbrotten förekommer.

Resultatet antyder att det inte finns några lokala stammar i Afrika eller på västra halvklotet som kan ge upphov till svåra epidemier.

Detta kan verka märkligt. Bakterien, Vibrio cholerae, sprids till människor genom vatten som förorenats genom avföring. Sådant vatten finns på många platser, inte minst i tropiska Afrika – ändå tycks inte de lokala bakterierna vara källan till större utbrott.

Från Asien

I stället verkar de farliga varianterna alltid komma från södra Asien. De senaste 50 åren har två svåra epidemier drabbat Syd- och Mellanamerika. Båda orsakades av bakterier från Asien – den senaste epidemin startade i Haiti 2010 sedan den introducerats av FN-soldater från Nepal.

Afrika har drabbats av elva svåra epidemier under samma tid, samtliga med ursprung i Asien.

Forskarna påpekar att lokala bakterier ibland gett upphov till smärre utbrott i både Afrika och Sydamerika, men inget av dessa har utvecklats till epidemier.

Resultaten kan möjligen stärka ansträngningarna att hålla koleran i schack i världen. En snabb genetisk analys kan visa om det rör sig om farliga asiatiska stammar eller inte.

Okänd faktor

Varje år insjuknar mellan 1,3 och 4 miljoner människor i världen i den smittsamma sjukdomen. Antalet dödsfall varierar mellan 21 000 och 143 000.

Frågan är varför de farliga bakteriestammarna alltid uppstår i Asien. Här har forskarna ännu inga svar. Men de påpekar att det är där man måste börja om man vill få sjukdomen under kontroll.

Uppenbart är att bakterieekologin i södra Asien skiljer sig från övriga världen, säger Nicholas Thomson, forskare vid Wellcome Trust i Storbritannien.