En kvinna, som självmant sökt psykiatrisk vård, blev lagd i bälte 29 gånger för sitt självdestruktiva beteende.

Efter anmälan granskar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) landstingets tvångsvård i Uppsala län, skriver Dagens Nyheter.

IVO kritiserar Akademiska sjukhuset i Uppsala för bältesläggningen och att läkare inte alltid fattat beslut om åtgärden samt att det i vissa fall saknats dokumentation om syfte och orsak till bältesläggningen.