Gängkriminaliteten ska knäckas, säger Stefan Löfven på en pressträff efter mötet.

Han säger samtidigt att kapaciteten och resurserna för kampen mot brottsligheten måste ökas. Alla ska känna sig trygga, oavsett var de bor, säger han.

Inrikesminister Anders Ygeman (S), också med på pressträffen, säger att insatserna mot brottsligheten i särskilt utsatta områden ska skärpas och myndigheter arbeta samordnat för att komma åt de kriminella.

Mer resurser?

Löfven får frågor om när regeringen skulle kunna tillskjuta mer resurser.

Vi tittar på det inför vårpropositionen, säger statsministern.

Den läggs fram den 18 april.

Löfven säger att det ska vara "jobbigt" att vara kriminell.

Vi har goda exempel, säger statsministern och hänvisar till den samordnade insats som har gjorts i Södertälje mot den organiserade brottsligheten och flaggar för att det kan bli aktuellt på fler ställen.

Många skjutningar

I det säkerhetspolitiska rådet ingår förutom statsministern, även inrikesminister Anders Ygeman, utrikesminister Margot Wallström (S), försvarsminister Peter Hultqvist (S) och vice statsminister Isabella Lövin (MP), samt deras statssekreterare.

Bakgrunden till mötet var den senaste tidens många skjutningar i kriminella kretsar.

Även chefer från Polisen, Åklagarmyndigheten, Kronofogdemyndigheten och Skattemyndigheten var kallade till morgonens möte i regeringskansliet.

Löfven sade häromdagen att han vill informera sig om hur deras strategier mot den organiserade brottsligheten ser ut och om hur de ser vägen framåt.