IT-attackerna mot de svenska medierna har skakat om delar av det svenska samhället.

Det som har hänt är djupt allvarligt. Det visar på den hotbild som finns mot Sverige, säger Hans Wallmark, riksdagsledamot och försvarspolitisk talesperson för Moderaterna.

Wallmark pekar på behovet av information och han vill nu att försvarsutskottet i riksdagen vid sitt nästa möte informeras om attackerna och om hur regeringen agerar:

Försvarsministern är på plats. Han kanske kan redogöra för läget och belysa den försvarspolitiska dimensionen, säger Wallmark.

Moderaterna vill också utreda möjligheterna att skapa en ny myndighet för psykologiskt försvar, ett förslag som även väcktes i samband med att Säpo presenterade sin årsrapport tidigare i veckan.

Men det ska inte vara ett psykologiskt försvar av den gamla modellen, utan det ska vara riktat mot den nya tidens hot, det som vi nu sett exempel på, säger Hans Wallmark, riksdagsledamot och försvarspolitisk talesperson för Moderaterna.