Moderaterna vill att straffansvar införs för den som publikt, till exempel i sociala medier, publicerar en bild eller budskap som stöder en terrororganisation. M vill också förbjuda anskaffning eller innehav av terroristbrottsinstruktioner, som filmer om hur en spränganordning sätts samman.

Skribenterna anser också att säkerhetspolisen och polisen måste få bättre verktyg i sitt spaningsarbete. Det gäller till exempel möjlighet till hemlig dataavläsning och utökade befogenheter att använda rumsavlyssning och kameraövervakning.

Moderaterna vill också ha straffskärpning för terroristrelaterad brottslighet samt en översyn av reglerna för återkallelse av medborgarskap. Svenskt medborgarskap bör kunna återkallas när någon som har dubbelt medborgarskap begår terroristbrott, skriver Kristersson och Forssell.