En 68-årig man i Valdemarsviks kommun försvann spårlöst i april 2016. Nu begärs en 36-årig man häktad på sannolika skäl misstänkt för människorov.

I häktningsframställan framgår att åklagaren anser att det rinns risk för att 36-åringen undanröjer bevis eller "på något annat sätt försvårar sakens utredning".

Enligt SVT Öst har flera bevis uppdagats sedan mannens försvinnande. Men trots stora sökinsatser av bland annat Missing People Sweden har 68-åringen fortfarande inte hittats.

Fallet togs upp av Leif GW Persson i SVT-programmet "Veckans brott" i tisdags.