En 68-årig man i Valdemarsviks kommun försvann spårlöst i april 2016. Nu häktas en 37-årig man på sannolika skäl misstänkt för människorov.

I häktningsframställan framgår att åklagaren anser att det rinns risk för att 37-åringen undanröjer bevis eller "på något annat sätt försvårar sakens utredning".

Enligt SVT Öst har flera bevis uppdagats sedan mannens försvinnande. Men trots stora sökinsatser av bland annat Missing People har 68-åringen fortfarande inte hittats.

Fallet togs upp av Leif GW Persson i SVT-programmet "Veckans brott" i tisdags.