Migranterna kommer att föras till åtta olika medlemsländer inom EU, meddelade Maltas premiärminister Joseph Muscat på en pressträff på onsdagen.

En speciallösning har kommit till stånd, förklarade Muscat under pressträffen och underströk samtidigt att fallen med de båda räddningsfartygen Sea Watch 3 och Albrecht Penck ligger utanför Maltas ansvarområde.
Vi är inte den ansvariga myndigheten och vi är inte heller den närmaste säkra hamnen.
Artikelbild

| Migranter går i land efter på Malta efter flera veckor till sjöss.

De medlemsländer som har gått med på att ta emot migranterna är Tyskland, Frankrike, Portugal, Irland, Rumänien, Luxemburg, Nederländerna och Italien.

Uppgörelsen innefattar även 249 migranter som just nu befinner sig på Malta. Av dem kommer runt hälften att föras till andra länder inom EU. Några kommer föras tillbaka till sina hemländer och närmare 80 migranter kommer att stanna kvar på Malta, enligt Muscat.