MP vill stuva om i EU:s jordbruksbudget, som står för runt en tredjedel av hela EU:s budget. Man vill skära i stödet som går direkt till jordbruket och avsätta mer för klimatomställningen. Totalt vill MP dock att jordbruksbudgeten ska bantas.

Men det finns också oerhört värdefulla delar i EU:s jordbruksstöd, som vi både vill behålla och stärka, säger språkröret Isabella Lövin.

Inför EU-valet lanserar MP därför ett förslag på att 10 miljarder euro, motsvarande omkring 100 miljarder kronor, ska satsas på att restaurera värdefull natur och betesmarker mellan 2021 och 2028. Pengarna ska gå till projekt inom EU:s landsbygdsprogram och EU:s miljöfond och finansieras genom omfördelningar av jordbruksstödet.

Artikelbild

| MP lanserar förslag inför EU-valet. Arkivbild.

Ett annat förslag är att skärpa reglerna i EU:s djurskyddslagstiftning. I dag är det dock ett problem att reglerna inte följs. MP vill därför öka trycket på medlemsländerna genom att föreslå att EU-bidrag ska kunna dras tillbaka för den som inte lever upp till reglerna.

Förslagen lanserades vid en pressträff i samband med MP:s partikongress i Örebro.