Det är troligt, eftersom det är en så stor och viktig aktivitet och dessutom med medverkan från ett antal andra länder, säger generalmajor Gunnar Karlson, chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) under Almedalsveckan i Visby.

TT: Är det något som ni redan sett?

Jag vill inte gå in på hur vi definierar de budskap vi redan har sett. Det finns naturligtvis budskap som är kritiska till övningen men det behöver ju inte innebära att de har en avsändare i främmande makt, svarar han.
Artikelbild

Övningen Aurora 17 hålls i september och beskrivs som den största i Sverige på över 20 år, med uppemot 20 000 deltagare. Bland de länder som deltar finns Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Litauen, Norge och USA och den huvudsakliga avsikten är att öva förmågan att bemöta ett angrepp mot Sverige.

"Demoniserande berättelse"

Gunnar Karlson säger alltså att främmande makt sannolikt försöker påverka bilden av Aurora 17.

Vi kommer att vara väldigt uppmärksamma på vad som händer och se till att vi från Försvarsmaktens sida snabbt kan sprida sann och relevant information om övningen.

Karlson vill inte spekulera i vilka budskap som kommer att spridas, av vem eller vilka, eller i vilken form. Men på frågan hur det historiskt sett ut svarar han:

En variant är naturligtvis att man har en demoniserande berättelse, att man trycker på den internationella närvaron och försöker – fast det inte är sant – att få övningen att framstå som en Nato-aktivitet.

Skarp aktivitet

TT: Och andra möjligheter?

Ett annat förhållningssätt till svensk försvarsmakt som vi sett tidigare från rysk sida är att man snarare väljer att förlöjliga, men sedan är det också möjligt att man väljer att inte kommentera den alls för att den ska få så lite uppmärksamhet som möjligt, säger Karlson.

Försvarsmakten förnekar att identifieringen och hanteringen av påverkansoperationerna också är en del av själva övningsförloppet.

Däremot är det en skarp aktivitet, vid sidan av övningen, säger Karlson.

Ökat tryck

Must är något av det hemligaste som finns i den svenska statsförvaltningen, och trycket har ökat på avdelningen i takt med det försämrade säkerhetsläget i världen.

På frågan om han anser sig ha tillräckligt med resurser svarar Karlson att den intressanta frågan är om Must har tillräckligt för att klara de krav som regeringen och Försvarsmakten ställer. Han noterar att det blev ett tillskott i senaste inriktningsbeslutet, och att försvarsberedningen även ska diskutera underrättelseresurserna.

Det är uppdragsgivarnas krav som dimensionerar oss. De vet väldigt väl vad de får för de medel som vi tilldelas i vår budget, och vill de att vi ska göra mer så behöver vi också mera resurser. Det tror jag inte kommer som någon överraskning för någon.
Vi kommer att vara väldigt uppmärksamma på vad som händer och se till att vi från Försvarsmaktens sida snabbt kan sprida sann och relevant information om övningen.

Generalmajor Gunnar Karlson, chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must), till TT om att främmande makt sannolikt sätter in påverkansoperationer mot militärövningen Aurora 17 i Sverige i september.