Swedegas äger det svenska stamnätet för gas. Enligt företaget finns två fördelar med att koppla ihop terminalen i Göteborg med nätet.

Den ena är att nätet får en andra införselpunkt, som komplement till ledningen under Öresund där all gas kommer in idag.

Den andra är att gas kan levereras från nätet till fartyg i hamnen, som bränsle. En stor omställning pågår inom världens sjöfart, bort från diesel och tjockolja.

"Banar väg för biogas"

Kopplingen skulle med andra ord användas åt båda hållen.

Regeringens beslut är beklagligt. Man förbiser de miljö- och hälsoeffekter som drift med flytande naturgas ger. Den är visserligen fossil, men den banar väg för att använda biogas, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på branschorganisationen Svensk sjöfart.
Drift med fossil naturgas minimerar utsläppen av svavel, kväve och partiklar, säger Larsson och jämför med traditionellt fartygsbränsle.

Han får känslan att regeringen har tittat för ensidigt på den andra sidan av anslutningen i Göteborg, att tillföra det svenska nätet gas utifrån.

Nu befarar Svensk sjöfart att gas som fartygsbränsle måste köras till Göteborg med lastbil, eller att redare återgår till diesel eller tjockolja som bränsle.

Risk "bygga fast"

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) anser dock att det främst skulle ge nackdelar att koppla terminalen i Göteborg till stamnätet.

Vi kan inte bygga fast Sverige i ett beroende av fossila bränslen, när vi har klimatmål som gör att vi ska vara nere på nollutsläpp om 25 år, säger Isabella Lövin till TV4 Nyheterna.

Ministern förespråkar i stället en fortsatt satsning på biogas.

Enligt Swedegas skulle såväl biogas som vätgas och fossil gas skickas genom anslutningen i Göteborg.

I början av september demonstrerade flera hundra personer mot gasterminalen i Göteborgs hamn.