Israel När USA:s president Donald Trump erkände Israels överhöghet över de ockuperade Golanhöjderna blev premiärminister Benjamin Netanyahu så till sig att han lovade att döpa en ny bosättning i området efter presidenten. Och de planerna har fortskridit, enligt Netanyahu.

Jag vill informera er om att vi redan har valt en plats på Golanhöjderna där denna nya bosättning ska etableras, och att vi startat processen, sade han i samband med söndagens regeringssammanträde.

Netanyahu säger att han ska be parlamentet godkänna bosättningen så fort en ny regering tillträtt efter valet i april.

Israel tog kontroll över 1 200 kvadratkilometer av Golanområdet under kriget mot Syrien 1967. Omkring 20 000 israeler bor nu i 33 bosättningar där. Ungefär 18 000 syriska druser bor också kvar i det israeliskhållna området.