Norge Norges regering vill ställa hårdare krav på var flyktingar ska bo under sina första år i Norge, rapporterar NRK.

I ett förslag till en ny integrationsstrategi föreslår regeringen att nyanlända bara ska få bo i områden där det bor som mest 30 procent personer med invandrarbakgrund.

Det är viktigt att de som kommer till Norge, som också ska bo här, blir en del av små och stora sammanhang, pratar norska, kommer ut i jobb. Då är det inte rätt att bosätta ännu fler i områden där det redan är en stor andel, säger kunskaps- och integrationsminister Jan Tore Sanner (Høyre).

Runt 80 procent av nyanlända bor kvar där de blir placerade i dag, enligt norska myndighetssiffror. Från och med nästa år ska beslut om flyktingars bosättning tas på regerings- och departementsnivå och inte som nu av landets integrations- och mångfaldsmyndighet.

Förslaget läggs fram i sin helhet på måndag, enligt NRK.